Skolestart august 2019

Har du et barn der skal begynde i BH.klasse august 2019 indbyder vi dig til at besøge skolen til et orienterende møde og rundvisning MANDAG DEN 7. JANUAR 2019 KL. 16.00-17.00
 
Her vil vi fortælle om skolens vision og mål for arbejdet i indskolingen. Vi vil også fortælle om, hvordan vi skaber en tryg overgang fra børnehave til skole, når de kommende elever til børnehaveklassen bliver Spirer den 1. maj.
Sammen med jer ønsker vi, at tage ansvaret for at bringe de små Spirer trygt og godt ind i 0. klasse, så de er motiverede og klar til mange års skolegang.
Vi har et ønske om at være i dialog med jer forældre.
Digital indskrivning til børnehaveklassen kan foretages i perioden 4. januar kl. 12.00 – 20. januar 2019.
Du kan læse mere om den digitale indskrivning på Ringsted Kommunes hjemmeside www.ringsted.dk
 
Har du/I et ønske om at besøge skolen en anden dag, er I velkomne til at rette henvendelse for en aftale.
På gensyn på Kildeskolen.
 
Venlig hilsen os alle på Kildeskolen
Dorte Andersen, Skoleleder

Ny elev på Kildeskolen

Overvejer du at indskrive dit barn på Kildeskolen, er du velkommen til at kontakte os for et besøg og en snak med skolelederen.

Hvis du vælger at indskrive dit barn på Kildeskolen, udarbejder vi sammen en handleplan for skoleskiftet, så overgangen bliver så tryg som mulig for dit barn.

Du kan læse lidt om skolen i vedhæftede postkort.

 

Kørsel til og fra Kildeskolen

Kildeskolens skoledistrikt strækker sig over et stort område. Ringsted kommune udsteder gratis buskort efter Folkeskolelovens bestemmelser om afstand mellem hjem og skole.

Der bevilges endvidere buskort eller evt. flex-trafik, hvis barnet har trafikfarlig skolevej. Læs mere på www.ringsted.dk

Der er timekørsel med Rute 406 og Rute 465. Skolens ringetider er afpasset ruteplanen.

 

https://ringsted.dk/skoledistrikter-i-ringsted-kommune

 

Du er altid velkommen til at kontakte skolen, hvis du har afklarende spørgsmål.